وبلاگ برتر

 

قالب کورش کبیر

طرز به کار گرفتن:

ابتدا به ویرایش قالب می رویم.بعد بر روی ویرایش قالب وبلاگ کلیک میکنیم.

بعد همه ی کد های آنجا را پاک میکنیم.

وبعد کد زیر را در آنجا کپی می کنیم و بعد دکمه ی   

را می زنیم

 

 مشاهده قالب